Επικοινωνία

Παρακαλώ για οτιδήποτε χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του facebook, ή με e-mail στο s.markos@windowslive.com

Ευχαριστoύμε

 

 

Υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και Επικοινωνίας

Μάρκος Σμυρνάκης.