Όραμα μας

Όραμα μας αποτελεί να καταφέρουμε να εντάξουμε και πάλι στην καθημερινότητα μας ένα προϊόν το οποίο τείνει προς εξαφάνιση. Κάποτε αντικαταστάθηκε το συγκεκριμένο παραδοσιακό προϊόν από άλλα βιομηχανικά προϊόντα, μπαστούνια πλαστικά η χημικές κατασκευές.

Σήμερα σας το συστήνουμε ξανά, γιατί μπορεί να σας φανεί χρήσιμο με την εξής διαφορά… Είναι ανθεκτικό σε κάθε χρήση!!!

Μπορεί να φανεί χρήσιμο σε κτηνοτρόφους, πεζοπόρους, κυνηγούς, ηλικιωμένους, αλλά και για άλλες χρήσεις που εσείς μπορείτε να φανταστείτε.

Σκοπός μας είναι να αυξήσουμε το ενδιαφέρον παραγωγής από τους ίδιους τους τεχνίτες δίνοντας τους ως κίνητρο παραγωγής την αύξηση ζήτησης. Ενώ από την άλλη πλευρά να αυξήσουμε το ενδιαφέρον παραγωγής από τους νέους, δίνοντας έναν νέο τρόπο απασχόλησης ή ένα νέο χόμπι, μεταδίδοντας έτσι τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής της κατσούνας από γενιά σε γενιά. Διατηρώντας με αυτό τον τρόπο εν ζωή και την αυθεντικότητα του τόπου μας.